Hva er Spardame?

Spardame er et populært kortspill som er kjent for å kombinere enkelhet og strategi, noe som gjør det til en favoritt blant kortspill-entusiaster. Det er et spill som kan nytes av spillere på alle nivåer, fra nybegynnere til erfarne veteraner. Hovedmålet med spillet er å unngå å få poeng, noe man får ved å samle på visse kort, spesielt spardamen og hjerterkortene.

Grunnleggende regler for Spardame

 • Antall spillere: Spillet spilles best av fire spillere.
 • Kortstokk: Det brukes en standard kortstokk på 52 kort uten jokere.
 • Målet med spillet: Målet er å ha færrest mulig poeng når spillet avsluttes.
 • Verdi av kort: Alle hjerterkort har en poengverdi på 1 poeng, mens spardamen har en poengverdi på 13 poeng.

Slik starter du et spill Spardame

Før man går i gang med et spill spardame, er det viktig at alle spillere er enige om de grunnleggende reglene. Spillet starter med en utdeling av kortene. Her er de første trinnene for å organisere et spill:

 1. Stokk en standard kortstokk på 52 kort grundig.
 2. Del ut alle kortene mellom spillerne. Hver spiller skal ha 13 kort.
 3. Velg en metode for å bestemme hvem som skal starte spillet.

Spillets forberedelser og struktur

Trinn Beskrivelse
1. Blande og dele ut kort Kortene stokkes og deles ut til hver spiller.
2. Kortbytting (valgfritt) Noen varianter av Spardame inkluderer et kortbyttesteg som skjer før selve spillet starter.
3. Første trekk Spilleren som har kløver to starter spillet ved å legge ut dette kortet.
4. Spillets gang Spillerne følger klokka, hvor hver spiller legger ett kort ned på bordet.
5. Poengregning Når alle kort er spilt, telles poengene for å avgjøre hvem som kommer nærmer målet om å ha minst poeng.

Viktig å huske når du spiller Spardame

Når man spiller Spardame, er det ikke bare viktig å kjenne reglene, men også å utvikle gode strategier. Her er noen nøkkelpunkter:

 • Å observere motspillernes spill og prøve å forutse deres trekk.
 • Det er kritisk å huske på hvor mange høy-poeng-kort som allerede har blitt spilt.
 • Effektiv bruk av blokkeringstaktikker kan hindre andre spillere i å kvitte seg med poengkortene sine.
 • Velge riktig tidspunkt for å spille spardamen, som kan være avgjørende for utfallet av spillet.

Spardame er et spill som balanserer lettheten ved å lære seg grunnreglene med dybden av taktikk og strategi. Erfarne spillere vet at over tid kan finjustering av spillestil og tilnærming gi betydelige fordeler i dette klassiske kortspillet.

Strategier for å vinne i Spardame

For å kunne mestre Spardame, er det essensielt å forstå noen av de mer avanserte strategiene som kan tas i bruk. Disse innebærer både offensiv og defensiv spillstil. Å vite når man skal bruke hvilken taktikk kan være forskjellen på seier og tap. Her er noen tips for å forbedre dine sjanser til å vinne:

 • Spill høye kort tidlig: Dette reduserer risikoen for å bli sittende med poenggivende kort på hånden senere i spillet.
 • Kontroll på kortutveksling: Når spillet tillater bytting av kort, velg strategisk hvilke kort du gir bort. Å kvitte seg med hjerterkort kan være lurt, men pass på så du ikke hjelper motspillerne for mye.
 • Spill flest mulig hjerterkort når du har kontroll: Hvis du har mange hjerterkort, forsøk å lede runder med hjerter når du kan.
 • Unngå å ta stikk med spardamen: Vær alltid oppmerksom på hvem som spiller spardamen og forsøk å unngå å vinne den runden hvis mulig.

Variasjoner av Spardame

Det finnes flere varianter av Spardame som inneholder små endringer i reglene eller spillets oppsett. Dette kan inkludere alt fra antall spillere til måten man kan bytte kort på. Varianter kan bringe en ny vri til det kjente spillet og holde det interessant for erfarne spillere. Her er noen populære varianter:

Variant Karakteristikk
Omaka Spillerne bytter tre kort med spilleren på sin venstre side på første omgang, høyre side på andre omgang, over bordet på tredje omgang og ingen bytting på fjerde omgang.
Spardame Speilet Poengkortene gir negative poeng istedenfor positive, og målet blir da å samle på disse kortene.
Solo Spardame En spiller velges til å spille alene mot de andre tre. Alle poeng denne ene spilleren tar er verdt dobbelt.

Sammenfatning av Spardame

Spardame er et spill fullt av intrikate nyanser og krever både flaks og dyktighet. Her får man testet sin strategiske tenking og evnen til å forutse medspillernes trekk. I tillegg til å kjenne reglene og de grunnleggende taktikkene, er det også nyttig å kjenne til de forskjellige variantene av spillet. Dette kan hjelpe til å holde spillet friskt og engasjerende, selv for den mest erfarne spiller.

Enten du spiller med venner eller deltar i organisert kortspill, vil kunnskap og forståelse av Spardame gi deg en fordel. Husk at spill alltid skal være for moro skyld, og at det beste ved Spardame er de spennende vendepunktene som oppstår. Så neste gang kortene deles ut, vær klar til å legge din strategi og kanskje til og med blande inn en ny variant for å virkelig teste dine ferdigheter!